Gebruiksvoorwaarden & privacy

Gebruik van de website jangilte.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de website zorgvuldigheid in acht neemt kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website staan soms links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij jangilte.be.

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd is.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Alle informatie is op of via de website daarom beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wijzigingen

Mochten deze gebruiksvoorwaarden of privacyregels wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.